Dobra kancelaria adwokacka

Rozwód i co dalej: Praktyczne kroki po zakończeniu małżeństwa

Rozwód to proces, który wiąże się z wieloma aspektami prawno-finansowymi. Ważne jest, aby podjąć konkretne kroki, które pomogą uporządkować sprawy i umożliwią przejście do nowego rozdziału życia. Poniżej przedstawiamy praktyczne wskazówki dotyczące postępowania po zakończeniu małżeństwa.

Konsultacja z adwokatem

Skonsultowanie się z doświadczonym adwokatem jest kluczowym krokiem w procesie rozwodu. Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych będzie posiadał niezbędne doświadczenie i wiedzę, która pomoże Ci zrozumieć różne aspekty procesu. Na pierwszej konsultacji omówisz z adwokatem szczegóły dotyczące Twojej sytuacji, w tym podstawę rozwodu, ewentualne sprawy związane z dziećmi oraz podział majątku. Adwokat będzie także informował Cię o prawach i obowiązkach, jakie wynikają z rozwodu. To również moment, w którym omówicie koszty związane z obsługą prawną, co pozwoli na klarowność finansową w trakcie procesu rozwodowego.

Zbieranie dokumentów

Proces rozwodowy wymaga zgromadzenia licznych dokumentów, które potwierdzą fakty związane z małżeństwem. Należą do nich m.in. akt ślubu, świadectwa urodzenia dzieci, dokumenty dotyczące nieruchomości, rachunki bankowe, akty notarialne, umowy oraz wszelka inna dokumentacja związana z majątkiem. Zebrane dokumenty będą niezbędne zarówno do złożenia pozwu rozwodowego, jak i do podziału majątku.

Określenie podstaw rozwodu

W Polsce istnieje kilka podstaw prawnych, na których można opierać wniosek o rozwód. Są to m.in. trwały i zupełny rozkład pożycia, separacja, rozłąka oraz inne okoliczności uzasadniające rozwód. W trakcie konsultacji z adwokatem zostanie omówiona najodpowiedniejsza podstawa, która odzwierciedla sytuację w Waszym przypadku. Wybór właściwej podstawy jest kluczowy, ponieważ na jej podstawie zostanie sformułowany pozew rozwodowy.

adwokat od rozwodów

Podział majątku

W przypadku posiadania wspólnego majątku, konieczne jest ustalenie, jak zostanie on podzielony po rozwodzie. Może to odbyć się na drodze ugody między stronami lub przez orzeczenie sądu. Warto rozważyć, czy podział majątku ma charakter finansowy, czy obejmuje również nieruchomości. W obu przypadkach istotne jest uczciwe określenie wartości poszczególnych składników majątku.

Sprawy związane z dziećmi

Jeśli w Waszym małżeństwie są dzieci, konieczne jest ustalenie opieki, władzy rodzicielskiej oraz wysokości alimentów. Najlepiej, gdy strony są w stanie osiągnąć porozumienie w tej kwestii, biorąc pod uwagę dobro dzieci. W przypadku trudności w osiągnięciu porozumienia, sąd zadecyduje o opiece nad dziećmi, określając czas spędzania z każdym z rodziców oraz wysokość alimentów.

Podsumowanie

Postępowanie po rozstaniu ma na celu uporządkowanie spraw prawnych i finansowych związanych z małżeństwem. Skonsultowanie się z adwokatem, dokładne przygotowanie dokumentów oraz otwarta komunikacja z byłym partnerem mogą znacząco ułatwić cały proces. Pamiętaj, że profesjonalna pomoc prawnika jest kluczowa, aby zapewnić, że Twoje prawa i interesy są należycie chronione.